Regulamin

REGULAMIN AGROTURYSTYKI KOŁOZAPORY

 1. Pokoje w obiekcie wynajmowane są na doby zgodnie z rezerwacją.
 2. Doba trwa od godz. 14:00 do godz. 11:00 następnego dnia.
 3. Goście dokonują rezerwacji noclegów drogą telefoniczną.
 4. Od gości pobierany jest zadatek na poczet kosztów pobytu w wysokości 30% wartości rezerwacji, płatny w terminie 3 dni od daty rezerwacji, na konto – „Agroturystyka Kołozapory”.
 5. Po otrzymaniu zadatku (kwoty rezerwacyjnej) dokonujemy potwierdzenia rezerwacji.
 6. W przypadku rezygnacji z rezerwacji, kwota wpłaconego zadatku nie podlega zwrotowi.
 7. Goście zobowiązani są do dopełnienia wszelkich formalności meldunkowych niezwłocznie po przyjeździe.
 8. Należność za cały pobyt jest regulowana w dniu przyjazdu i nie podlega zwrotowi.
 9. Wszelkie należności winny być dokonywane w formie gotówkowej.
 10. Właściciel ” Agroturystyki Koło Zapory” za pozostawione kosztowności, pieniądze, papiery wartościowe, aparaty, kamery i inne przedmioty posiadające wartość artystyczną lub naukową nie ponosi odpowiedzialności.
 11. Goście ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych obiektu, powstałych z ich winy.
 12. Goście są zobowiązani zawiadomić właściciela o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 13. Zachowanie gości i osób korzystających z usług obiektu nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych gości.
 14. Zastrzegamy możliwość odmówienia dalszego świadczenia usług osobie , która narusza w/w pkt. regulaminu.
 15. W obiekcie „Turystyka Koło Zapory” oraz terenie przyległym do niego obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godz. 22:00 do godz. 7:00 .
 16. Osoby nie będące naszymi gośćmi mogą przebywać na terenie obiektu tylko za zgodą właścicieli.
 17. Goście zobowiązani są do przestrzegania przepisów p.poż. (zakaz używania grzałek, grzejników, żelazek elekt. w pokojach).
 18. Parking na terenie ogrodzonego obiektu. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za pozostawiony samochód, oraz znajdujące sie w nim rzeczy.
 19. Goście przebywający w naszym obiekcie zobowiązani są do segregowania śmieci.
 20. W obiektach „Agroturystyki Koło Zapory” OBOWIĄZUJE ZAKAZ PALENIA.

ŻYCZYMY MIŁEGO POBYTU