Myczkowce

Myczkowce są jedną z najstarszych wsi w Bieszczadach, wieś powstała prawdopodobnie jeszcze w czasach książąt ruskich u stóp Grodziska leżącego w pętli Sanu. Nazwa miejscowości pochodzi od imienia Myczko czyli Mikołaj. W pierwszych latach XVw. Myczkowce weszły w skład sobieńskich dóbr Kmitów. Na początku XVIw. wieś lokowano ponownie na prawie wołoskim.

W 1530r. istniała tu już cerkiew parafialna. W 1921r. Myczkowce liczyły 105 domów i 639 mieszkańców.Przez wieś; przepływa rzeka San. Zatacza ona potężny łuk wokoło góry grodzisko i końce Sanu zbliżają się do siebie na odległości 300m. Ukształtowanie terenu wykorzystano do budowy zapory i elektrowni wodnej, rozpoczętej w 1923r. a ukończonej dopiero w latach 1956-1962. Pod górą; Grodzisko przebiega sztolnia którą; woda przepływa ze spiętrzonego zaporą; jeziora do elektrowni leżącej u dolnego łuku Sanu. W 1911r wybudowana została cerkiew murowana która pełniała rolę kościoła filialnego a od 1979 jest kościołem parafialnym. W czasie walk UPA spłonęły zabudowania dworskie i gorzelnia. Po tamtym okresie niewiele już zostało. W odległości około 1000m poniżej zapory nad Sanem znajduje się ściana skalna pomnik przyrody o długości 600m i wysokości 60m. Nasze gospodarstwo znajduje się około 300m. od zalewu. Wszędzie jest bardzo dużo zieleni i malownicze widoki, szczególnie na górę grodzisko. Będąc na wypoczynku w naszym gospodarstwie możecie państwo naprawdę wypocząć w ciszy i spokoju. Myczkowce są; miejscowością; bardzo atrakcyjną; i dającą możliwość aktywnego i spokojnego wypoczynku z bieszczadzką naturą.